Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie

 

Wystawy czasoweWIĘCEJ ŚWIATŁA

Od dnia 27 września 2013 r. zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej wystawy interaktywnej, pt. " Więcej światła". Celem ekspozycji jest przybliżenie natury światła oraz sposobów jego wytwarzania na przykładzie: żarówki, świetlówki i diody LED. Na wystawie prezentujemy zabytkowe żarówki i historię źródeł światła od tradycyjnej żarówki do  współczesnej diody LED. Na 20 stanowiskach interaktywnych możemy porównać wady i zalety lamp, sprawdzić ich wydajność świetlną i zużycie energii elektrycznej oraz zapoznać się ze sposobami wytwarzania światła w stosowanych powszechnie lampach elektrycznych. Dzięki prostym oświadczeniom, dowiadujemy się o podstawowych metodach przetwarzania energii elektrycznej na światło. Poznajemy metodę termiczną, stosowaną w tradycyjnych żarówkach i bardziej wydajną luminescencję, czyli świecenie bez udziału wysokiej temperatury, stosowaną w świetlówkach i diodach LED. Wystawa dostępna do końca czerwca 2014 r.


ZACZĘŁO SIĘ...OD SZKLANEJ RURKI. W STULECIE KONSTRUKCJI LAMPY RENTGENOWSKIEJ.


8 listopada 1895 r. Wilhelm K. Roentgen (1845-1923) odkrył nowe
promieniowanie, które dzięki zdolności przenikania przez materię
zyskało wręcz światową sławę. Nieco później, w 1913 r.,
David W. Coolidge (1873-1975) skonstruował lampę, która w kolejnych
zmodyfikowanych wersjach do dziś używana jest w radiologii.
Historię lampy Coolidge'a, oryginalne lampy rtg prezentowane są na
wystawie w Muzeum Inżynierii Miejskiej przygotowanej wspólnie z
Katedrą i Zakładem Radiologii Collegium Medium UJ.